Academic
Publications
SOĞUKTA NEMLİ KATLAMA VE TOHUM KABUĞUNUN KUŞ KİRAZI (Prunus avium L.) TOHUMLARINDA DORMANSİNİN KIRILMASI ÜZERİNE ETKİLERİ

SOĞUKTA NEMLİ KATLAMA VE TOHUM KABUĞUNUN KUŞ KİRAZI (Prunus avium L.) TOHUMLARINDA DORMANSİNİN KIRILMASI ÜZERİNE ETKİLERİ,Melike ÇETİNBAŞ,Fatma KOYUNC

SOĞUKTA NEMLİ KATLAMA VE TOHUM KABUĞUNUN KUŞ KİRAZI (Prunus avium L.) TOHUMLARINDA DORMANSİNİN KIRILMASI ÜZERİNE ETKİLERİ  
BibTex | RIS | RefWorks Download
Özet Tohum kabuğunun ve katlama uygulamalarinin kuş kirazi ( Prunus avium L.) tohumlarinda dormansi mekanizmasi üzerine etkilerini belirlemek amaciyla yürütülen bu çalişmada tohumlar 3 farkli sürede katlamaya alindiktan sonra kabuklu ve kabuksuz olarak çimlendirilmişlerdir. Hem kabuklu hem de kabuksuz olarak çimlendirilen kuş kirazi tohumlarinda katlama süreleri ile çimlenme orani arasinda lineer bir ilişki bulunmuştur. 120 gün süre ile katlanan kabuklu ve kabuksuz tohumlarda çimlenme oranlari sirasi ile % 44.53 ve % 56.91 olarak gerçekleşmiştir. Kabuksuz tohumlarda çimlenme daha erken başlamiş ve daha hizli olmuştur. Anahtar Kelimeler: Kuş kirazi, Prunus avium L., Dormansi, Çimlenme. Effects of Cold-Stratification and Seed Coat on Breaking of Mazzard (Prunus avium l.) Seed Dormancy Abstract This study was carried out to determine the effects of seed coat and stratification on dormancy of mazzard (Prunus avium L.) seeds. The seeds were stratified for 3 times during 120 days and germinated with seed coat or without seed coat. A linear relation was found between germination percentages and stratification times in the both with seed coat and without seed coat seeds. The germination rates of with seed coat and without seed coat seeds stratified during 120 days were 44.53 % and 56.91 %, respectively. Seeds without seed coat germinated earlier and faster than the seeds with coat.
Cumulative Annual
View Publication
The following links allow you to view full publications. These links are maintained by other sources not affiliated with Microsoft Academic Search.