Academic
Publications
Rola oznaczania witaminy D w praktyce klinicznej

Rola oznaczania witaminy D w praktyce klinicznej,Luiza Napiórkowska,Edward Franek

Rola oznaczania witaminy D w praktyce klinicznej  
BibTex | RIS | RefWorks Download
W badaniach ostatniej dekady ujawniono nową rolę wi- taminy D. Odgrywa ona istotną rolę nie tylko w choro- bach szkieletowych, ale także w zapobieganiu chorobom układu sercowo-naczyniowego, chorobom autoimmu- nologicznym, nowotworom, a także niektórym chorobom psychicznym. Obecne badania epidemiologiczne wska- zują, że u pacjentów w podeszłym wieku lub chorych na osteoporozę często występuje niedobór witaminy D. Do- tyczy to również dzieci i zdrowych dorosłych. Głównym krążącym metabolitem jest 25-hydroksywitamina D, któ- ra odzwierciedla ilość witaminy D w organizmie. Stęże- nie witaminy D w surowicy poniżej 20 ng/ml określa się mianem niedoboru (natomiast stężenie 20-30 ng/ml świadczy o hipowitaminozie). Właściwa suplementacja i rozsądne zażywanie kąpieli słonecznych mogą zapo- biec wystąpieniu niedoborów w większości populacji.
Cumulative Annual
View Publication
The following links allow you to view full publications. These links are maintained by other sources not affiliated with Microsoft Academic Search.